052-390-0074

shosh129@walla.com‏

פרחי באך

פרחי באך

התכשירים של פרחי באך הם תערובת של מים פרחים וברנדי לשימור.

הם פועלים לריפוי בעיות רגשיות כך הם משקמים את הצד הנפשי ומונעים מחלות פיזיות .

קיימות 38 תמציות , כל תמצית תומכת בתחום מסוים .

ד"ר באך אשר פיתח את השיטה האמין שמצבו הטבעי של האדם הוא מצב בריאות ומחלות לפי דעתו מצביעות על אישיות תקועה או בקונפליקט

התמציות של באך מטפלות באדם ההוליסטי ולא במחלה . המצב הרגשי הוא זה שמבשר על שינוי פתולוגי ולא תסמיני המחלה .